Canolfan Llwynihirion Brynberian

CROESO I GANOLFAN CYMUNEDOL A THREFTADAETH BRYNBERIAN
Brynberian Community Centre

Mae hen ysgol y pentref, Llwynihirion, bellach yn ganolbwynt cymdeithasol i gymuned Brynberian ac mae wedi’i hadnewyddu’n helaeth i ddarparu gofod modern, cyfforddus sy’n cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Ymuno

Darganfyddwch fwy am yr amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir yn y Ganolfan. Edrychwch ar y cyfleusterau sydd ar gael ac archebwch y lle ar gyfer eich gweithgaredd eich hun.

Darganfod

Dysgwch mwy am hanes, ecoleg a diwylliant Brynberian ac ardal ehangach y Preseli trwy’r cyfoeth o wybodaeth a gasglwyd gan gyfranwyr ac arbenigwyr lleol.

Archwilio

Archwiliwch yr ardal leol i werthfawrogi’r dirwedd a’i chysylltiadau â’n treftadaeth a’n diwylliant.