Categorïau
Helpwch Ni

Be’ sy’ mlaen?

Grŵp GARDDIO

Mae’r grŵp garddio yn cwrdd yn rheolaidd i ddatblygu’r gofod allanol a’r ardaloedd garddio o amgylch y Ganolfan. Maent yn griw cyfeillgar, croesawgar ac yn hapus i dderbyn newydd-ddyfodiaid – nid oes angen bysedd gwyrdd. I gymryd rhan e-bostiwch: llwynihirion@outlook.com

CERDDED AM les

Mae teithiau cerdded rheolaidd yn cael eu harwain o’r Ganolfan a’r ardal leol gan wirfoddolwyr er budd iechyd a lles. Mae croeso cynnes i bawb ymuno. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw esgidiau cadarn a dillad gwrth-ddŵr dibynadwy! Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy: llwynihirion@outlook.com